Ydelser / Reducér kantine- og rengøringsomkostninger

Reducér kantine- og rengøringsomkostninger

Vi arbejder i to dimensioner: Optimering på indkøb og optimering på bemanding

Indkøb

Initialt skaber vi overblik og udfærdiger en plan for forbedringsinitiativer.

Vi foretager

  • gennemgang af leverandøraftaler
  • analyse af regnskaber og
  • udarbejdelse af nye rammeaftaler og -kontakter med leverandører

Ressourcer

Gennem deltagelse i det daglige rengørings- og kantinearbejde får vi indsigt og overblik således at vi kan

  • Forbedre bemandings udnyttelsen
  • Tilrettelægge udførelsen af opgaver optimalt